Mierne trafené blues

Mierne trafené blues

mierne-trafene-blues
Mierne trafené blues

Vydavateľstvo SSS (2019)

Niektoré situácie nesú v sebe mimoriadny zážitok. Aj stretnutie so spisovateľom Robertom Hakalom, ktorý  sa venuje próze, publicistike i humorno-satirickej tvorbe, jednoznačne zanechá svoju stopu. Na jednej strane ponúka rôzne duchovné otázky, mapuje tvorivého jedinca s pohľadom na svet ktorý vidí, hľadá a nachádza aj v sebe samotnom. Na druhej strane  poézia, ktorá sa akosi vymyká z jeho tvorby. Autor si doprial akýsi básnický „úlet“, hravosť pera i skrytej symboliky. V jednotlivých básňach  sa stretneme s partnerskými vzťahmi, zvláštnosťami i témami zakázaného ovocia. Básnická zbierka „Mierne trafené blues“ je lákavá istými hravými spojeniami zručného tvorcu, ktorý nič nenecháva na náhodu. Dokáže zachytiť pomerne široké spektrum životných zážitkov, ktoré modernou obrazotvornosťou a pestrofarebnosťou prostredníctvom slovných zvratov  predkladá čitateľovi. Verme, že táto  básnická zbierka bude mať mnoho svojich čitateľov, ktorí si nájdu tú svoju báseň. Veď láska trápi všetkých azda rovnako…                          PhDr. Eva Sisková