O autorovi

O autorovi

Robert HakalaRobert HAKALA sa narodil 16. júla 1958 v Partizánskom. Vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre (1982), v roku 1991 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu.
Pedagogické vzdelanie získal štúdiom na Katedre inžinierskej pedagogiky Technickej univerzity v Košiciach (2001) a štúdiom špeciálnej pedagogiky – psychopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2004). Pracuje ako špeciálny pedagóg v Spojenej škole internátnej v Trebišove.

Vydal Mäsožravé mesto (1993), Deň pre bláznov a panny (1998), Rekviem za Ježiša K. (2008), Krása a Bolesť (2012) a Krížové cesty (2016).

Básne uverejnil vo všetkých významných slovenských literárnych časopisoch, v Slovenskej televízii a v Slovenskom rozhlase. Okrem poézie sa venuje aj písaniu prózy. Niekoľko desiatok jeho rôznych prozaických textov bolo odvysielaných v Slovenskom rozhlase v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a v Rádiu Devín. Píše aj poéziu pre deti, za rukopis knižky pre deti získal odmenu Slovenského literárneho fondu. V rokoch 1987 – 2017 viedol Literárno – umelecký klub, ktorý pracuval pri Zemplínskej knižnici v Trebišove.

V roku 2016 mu vo vydavateľstve Michala Vaška Prešov, vyšla kniha Krížové cesty. Obsahuje zamyslenia nad utrpením a smrťou nášho Pána Ježiša Krista.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.