Krížové cesty

Krížové cesty

Krížové cesty

Vydavateľstvo Michala Vaška (2016)

Brožovaná knižočka ponúka tri rôzne rozjímania krížovej cesty. Autor sa netradične pozerá na jednotlivé zastavenia cez oči mnohých účastníkov Kristovej krížovej cesty. Cez láskavé, ľútostivé, ale i neľútostné a kruté oči, cez ruky tyranov i cez ruky objímajúce. Prináša sugestívny obraz utrpenia Ježiša Krista nielen zvonku, ale aj akoby cez pohľad samotného Ukrižovaného. „Všetko vám budem dávať skrze môj kríž… Nebojte sa a proste! …Moja cesta nech je aj vašou cestou. Moje utrpenie nech je vašou posilou!”