Deň pre bláznov a panny

Deň pre bláznov a panny

Deňe pre bláznov a panny

Vydavateľstvo Slovo (1998)

Básnik je z tých ešte jestvujúcich autorov, čo dokážu a vedia vyťažiť energiu z neočakávanej konfrontácie s realitou.
Za jeho textom cítiť, kým je a čo žije a ešte viac: ako básnik napĺňa ašpirácie, dovoľujúce zmocniť sa vlastnej identity ako neprenosného elementu.